Ein großartiger Mensch hat uns verlassen: Albert Sevinc

Wir trauern um den Tod des großartigen Menschen und Wohltäters Albert Sevinc. Wir haben einen der treuesten Mitglieder unserer Organisation verloren, einen hingebungsvollen Armenier/Aramäer und einen großen Patrioten. Սրտի մորմոքով սգում ենք մեծանուն հայ-արամեացի եւ մեծ բարերարի՝ Ալբերտ Սեվինչի անժամանակ մահվան կապակցությամբ։ Մենք կորցրեցինք մեր կառույցի հավատարիմ անդամներից մեկին, նվիրյալի եւ մեծ հայրենասերի։

Dieser Verlust gehört der gesamten armenischen Gemeinschaft. Der Zentralrat der Armenier spricht allen Hinterbliebenen und Freunden von Albert Sevinc sein tiefstes Beileid aus. Er wird für immer in unseren Herzen weiterleben.

Այս կորուստը ամբողջ հայ համայնքինն է, որի վառ անդամներից մեկն էր Ալբերտ Սեվինչը։ Գերմանահայոց Կենտրոնական Խորհուրդը իր ցավակցությունն ու զորակցությունն է հայտնում Ալբերտ Սեվինչի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ընկերներին։ Խունկ, աղոթք և օրհնություն Քո վառ ու անմար բարի հիշատակին։